Kilpailut ja arvonnat

Otavamedian yleiset kilpailujen ja arvontojen säännöt

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan kilpailun tai arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus
Osallistuakseen kilpailuun tai arvontaan, tulee osallistujan täyttää mahdolliset kilpailussa tai arvonnassa kysyttävät tiedot ja jättää yhteystiedot mainittuun päivämäärään mennessä osallistumissivun lomakkeella tai muulla pyydetyllä tavalla. Kilpailuun tai arvontaan tulee aina osallistua omalla nimellä ja oikeilla yhteystiedoilla. Järjestäjätahon työntekijät eivät saa osallistua. Osallistujan on oltava yli 18-vuotias tai hänellä tulee olla huoltajan suostumus osallistumiseen. Kilpailu- tai arvontaohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään.

Palkinnot
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailun tai arvonnan yhteydessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. Järjestäjätaho on velvoitettu ilmoittamaan yli 50 euron arvoisista palkinnoista verottajalle ja sellaisten palkintojen voittajilta pyydetään virallista arvontapöytäkirjaa varten henkilötunnus.

Nimien ja yhteystietojen käyttö
Osallistujien nimiä ja yhteystietoja käytetään palkinnon toimittamiseen. Mikäli osallistuja on osallistumisen yhteydessä antanut markkinointiluvan, voidaan tietoja käyttää Otavamedian tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Voittajien nimet voidaan julkaista myös järjestäjätahon verkkosivuilla.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä kilpailun tai arvonnan virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun tai arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen.

Nämä säännöt koskevat Otavamedia Oy:n, Ampparit Oy:n sekä Nettix Oy:n järjestämiä kilpailuja ja arvontoja.