Tietosuojavaltuutettu antoi sakot Otavamedialle

Tietosuojavaltuutettu on antanut Otavamedialle huomautuksen, määräyksen ja 85 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun tietosuoja-asetuksen rikkomisesta.

”Kyse on inhimillisistä ja teknisistä virheistä”, Otavamedian toimitusjohtaja Anne Mantila sanoo.

Yhteensä 11 Otavamedian henkilöasiakasta on kannellut tietosuojavaltuutetun toimistoon Otavamedian menettelystä henkilötietojen tarkastamiseen ja poistamiseen liittyvissä tilanteissa vuosina 2018-2020. Osa kantelijoista on ollut tyytymätön siihen, kuinka helposti ja nopeasti he ovat voineet toteuttaa pyyntöjään.

”Kanteluiden määrä on varsin marginaalinen suhteessa asiakkainamme olevien rekisteröityjen määrään, mutta ei se tee ongelmaa yhtään pienemmäksi heidän kohdallaan, jotka ovat joutuneet siitä kärsimään”, Mantila sanoo.

Yksinkertaistettuna inhimillisissä virheissä on kyse siitä, että asian käsittely on viivästynyt, koska tietopyynnöt ovat ohjautuneet väärään paikkaan. Tekninen virhe koski tietopyyntöjä varten perustetun sähköpostin pitkää toimintahäiriötä, joka jäi Otavamedialta huomaamatta.

Otavamedia ei valita tietosuojavaltuutetun päätöksestä.

”Suhtaudumme todella vakavasti tietosuojaan. Virheistä toisinaan seuraa rangaistus.”, Mantila sanoo.

”Olennaista on ottaa opiksi. Olemme ottaneet ja korjanneet tekniset viat ja parantaneet prosessiamme, jotta voisimme välttää inhimilliset virheet jatkossa mahdollisimman hyvin.”