Etusivu > Tilaus- ja käyttöehdot

Tilaus- ja käyttöehdot

Siirtyminen maksulliseen paperilaskuun 23.5.2022 alkaen

Muutamme laskutuskäytäntöämme vuoden 2022 aikana siten, että e-lasku ja maksukorttimaksu ovat pääsääntöisiä lisämaksuttomia maksutapoja ja näistä poikkeava maksutapa on paperilasku, josta voimme periä todellisiin kustannuksiin perustuvan laskukohtaisen paperilaskulisän 2,90 €. Ulkomaan tilauksiin lisäämme kyseistä maata koskevat postituskulut.

Yleistä

Näitä tilausehtoja (jäljempänä ”Tilausehdot”) sovelletaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä ”Otavamedia”) kustantamien painettujen lehtien sekä digitaalisten lehtien ja näiden yhdistelmien tilauksiin. Digitaalisilla lehdillä tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa Otavamedian kustantamien painettujen lehtien verkkojulkaisuja ja vain verkossa julkaistavia verkkojulkaisuja (jäljempänä ”Digilehdet”). Lisäksi Digilehtien tilauksiin sovelletaan soveltuvin osin Otavamedian yleisiä verkkopalveluiden käyttöehtoja. Ellei erikseen toisin mainita, yleisten verkkopalveluiden käyttöehtojen määritelmillä on näissä Tilausehdoissa sama merkitys. ”Tilaajalla” tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa tilauksen tehnyttä kuluttajaa. Tilaajan on oltava vähintään 18-vuoden ikäinen tai hänellä on oltava holhoojan suostumus. Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Tilausehtoja. Mitä yleisissä verkkopalveluiden käyttöehdoissa todetaan Käyttäjästä sovelletaan soveltuvin osin Tilaajaan. Tekemällä tilauksen, Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Erityisehtoja sekä yleisiä Otavamedian verkkopalveluiden käyttöehtoja soveltuvin osin.

Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Lue lisätietoja tietosuojasta.

Tilausvaihtoehdot ja tilauksen kesto

Tilaus voi koskea Digilehteä tai painettua lehteä tai se voi olla näiden yhdistelmä. Tilaus voi olla muodoltaan jatkuva tilaus, määräaikainen tilaus tai tilaus voi koskea ainoastaan yhtä irtonumeroa. Tilausmuoto ja tilauksen kesto ilmoitetaan aina tilauksen yhteydessä. Tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus, ellei sitä ole erillisesti määritelty näytetilaukseksi. Painetun lehden tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja digituotteen tilaus alkaa heti. Tilaukset ovat voimassa tilausmuodon mukaisesti. Painettujen lehtien toimittamisessa noudatetaan Postin jakeluehtoja. Otavamedia ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista. Ulkomaille lähetettävien lehtien tilaushintoihin lisätään postimaksu.

Jatkuva tilaus

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan. Jatkuva tilaus uudistuu automaattisesti kiinteän tarjousjakson jälkeen, kulloinkin voimassaolevaan tilaushintaan, niin kauan, kunnes Tilaaja irtisanoo tilauksen. Seuraavan tilausjakson hinta on enintään voimassa olevan hinnaston mukainen hinta vastaavalle tilauspituudelle kuin ensimmäinen tilausjakso. Tilaaja saa tiedon uuden tilausjakson alkamisesta hyvissä ajoin ja voi päättää tilauksen jatkamisesta.

Määräaikainen tilaus

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa.

Tarjoushinta

Mahdollinen tarjoushinta koskee vain jatkuvan tilauksen ensimmäistä laskutusjaksoa. Tämän jälkeen tilaus jatkuu kulloinkin voimassaolevaan hintaan, joka on korkeintaan hinnastossa esitetty hinta.

Tilausten peruuttaminen ja irtisanominen

Peruuttaminen

Tilaajalla on Kuluttajasuojalain 6. luvun nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi määräaikais- tai jatkuva tilaus 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamisilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja sen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Peruuttamista ei voi tehdä verkossa. Saatuja lehtiä ei tarvitse palauttaa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruuttamisoikeus ei koske maksullisia verkkopalveluita, joiden käyttö alkaa heti. Peruuttamisoikeus koskee kuitenkin yhdistelmätilausta, joka sisältää painetun lehden ja digipalvelun. Tilauksen peruuttamisen voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla, puhelimitse, kirjeitse tai Otavamedia.fi:ssä chatin välityksellä.

Irtisanominen

Voimassaolevan jatkuvan tilauksen voi kiinteän tarjousjakson jälkeen irtisanoa 30 päivän irtisanomisajalla. Tilaus voi päättyä aikaisintaan ensimmäisen kiinteän tarjousjakson lopussa tai milloin tahansa sen jälkeen. Jos jatkuva tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson, hyvitetään se osa maksetusta tilaushinnasta, joka kohdistuu kiinteän tarjousjakson jälkeisiin, toimittamattomiin lehtiin. Palautuksen edellytyksenä on, että palautettava summa ylittää viisi (5) euroa ja asiakas on toimittanut tarvittavat pankkiyhteystiedot. Tilauksen irtisanomisen voi tehdä

ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla, puhelimitse, kirjeitse tai Otavamedia.fi:ssä chatin välityksellä. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa.

Maksaminen

Tilaaja on velvollinen maksamaan tilauksensa tilauksen yhteydessä valitsemallaan tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa, luottokortilla tai mobiilipäätelaitteen avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Otavamedialla on oikeus periä huomautusmaksu maksukehotuksen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Jos tilaajalla on voimassa e-laskusopimus, maksukehotus lähetetään e-laskuna. Otavamedialla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset. Luottokortilla maksettavissa jatkuvissa tilauksissa korttia veloitetaan 7 päivää ennen käynnissä olevan tilausjakson loppua. Mikäli luottokortti ei ole voimassa, toimitetaan seuraavasta veloituskaudesta lasku.

Otavamedia Oy:llä on oikeus estää asiakkaan pääsy digi- tai verkkopalveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Otavamedia Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

Maksunvälityspalvelut

Otavamedian palveluissa käytetään useiden tarjoajien maksunvälityspalveluita. Maksutavat ja maksupalvelun tarjoajat vaihtelevat tuote- ja palvelukohtaisesti ja käyvät ilmi tilauksen yhteydessä.

Paytrail

Kaikki Paytrailin maksutapahtumat tehdään käyttämällä salattua SSL-yhteyttä. Voit maksaa Visa, Visa Electron, MasterCard tai EuroCard -korteilla. Debit/credit -yhdistelmäkorteilla voit halutessasi maksaa debit-maksun suoraan tililtäsi syöttämällä kortin kääntöpuolella olevat korttitiedot. Jatkuvissa tilauksissa korttitietonne voidaan tallentaa toistuvia veloituksia varten. Luottokortillasi veloittajana näkyy Paytrail.

Suorat verkkopankki- ja luottokorttimaksut

Verkkopankkimaksu: Voit maksaa palvelussa seuraavien verkkopankkien tunnuksilla: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Aktia/SP/POP ja Handelsbanken. Luottokorttimaksu: Voit maksaa Visa, MasterCard tai American Express -korteilla. Maksaessasi toimi verkkopankin tai luottokorttiyhtiön ohjeiden mukaisesti ja muista palata palveluntarjoajan sivuille.

Tilausvahvistus

Uuden tilauksen ensimmäinen lasku on samalla tilausvahvistus. Verkon kautta tehdyistä lehtitilauksista lähetetään Tilaajalle paluuviestinä yhteenveto tilauksesta sähköpostitse, jos sähköpostiosoite on annettu tilauksen yhteydessä.

Tilaajalahjat

Tarjousjaksoon liittyy tilaajalahja, mikäli siitä on erikseen mainittu tarjousjakson yhteydessä. Tilaajalahjoja on valmistettu rajallinen määrä. Otavamedia pidättää oikeuden toimittaa tuotteen tilalle toisen vastaavan tuotteen, mikäli kysyntä ylittää varattujen tilaajalahjojen määrän. Tilaajalahja toimitetaan tilauksen maksajalle noin kolmen viikon kuluessa siitä, kun laskutusjakson kaikki maksuerät on kokonaan maksettu. Noutamatta jääneitä tilaajalahjoja ei lähetetä uudestaan. Tilaajalahjat toimitetaan vain kotimaahan (huom. tilaajalahjoja ei kuitenkaan toimiteta Ahvenanmaalle). Lisäkuukaudet pidentävät tilausjaksoa ja toimitetaan lehden saajalle. Ulkomaan tilauksissa postimaksu lisätään myös lisäkuukausille.

Tilausehtojen ja tilaushintojen muuttaminen

Otavamedia pidättää oikeuden muuttaa näitä Tilausehtoja ja -hintoja. Muutokset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia ellei toisin ilmoiteta.

Digi- ja verkkopalveluiden käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Otavamedia Oy:n ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Otavamedia Oy:n ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla sen kustantamien lehtien verkkojulkaisut tai niihin liittyvät palvelut, vain verkossa julkaistavat verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat (chat) ja muut Otavamedian kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Otavamedia Oy:n ylläpitämiin palveluihin, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä asiakas) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua, edellyttipä palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

2. Rekisteröityminen

Asiakas liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla tai muulla vastaavalla tavalla ja hyväksymällä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas valitsee itselleen palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Maksulliseen palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta. Otavamedia Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun. Otavamedia Oy:llä on oikeus estää asiakkaalta maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

3. Palvelun sisältö

Otavamedia Oy pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Otavamedia vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Otavamedia Oy ei vastaa palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä. Otavamedia Oy kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Otavamedia Oy on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista. Otavamedia Oy ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Otavamedia Oy:n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Otavamedia Oy ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Otavamedia Oy vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

4. Palvelun käytettävyys

Otavamedia Oy tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Otavamedia Oy ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Otavamedia Oy ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Otavamedia Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Otavamedia Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen palvelun käyttö estyy muista kuin asiakkaasta johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Otavamedia Oy palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Otavamedia Oy:tä, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Otavamedia Oy on ilmoittanut asiakkaalle ennakkoon. Muuta korvausta ei asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

Tuetut selaimet ja käyttöjärjestelmät

Palvelumme tukevat seuraavien selainten uusimpia desktop- ja mobiiliversioita: Chrome, Safari, Firefox, Edge. Tuetut käyttöjärjestelmät ovat: Windows, macOS, Android, iOS. Palvelut on testattu kunkin käyttöjärjestelmän uusimmalla virallisella tuotantoversiolla. Internetin luonteesta johtuen palveluissa saattaa olla pieniä toiminnallisia tai ulkoasuun liittyviä eroja eri käyttöjärjestelmien tai selainversioiden välillä.

5. Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet ovat Otavamedia Oy:llä tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Asiakas ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

6. Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Asiakas saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityessään näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää palvelua. Oikeus käyttää maksullista palvelua lakkaa asiakkaan päätettyä tilauksen. Asiakas on tietoinen, että vaikka Otavamedia Oy:n palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä. Asiakas saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Asiakas ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Otavamedia Oy ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus valmistaa palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa. Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa. Kaupalliset toimijat eivät saa markkinoida omia palveluitaan tai tuotteitaan palvelussa. Otavamedia Oy:llä on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu palvelussa tai poistaa sellainen aineisto palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Otavamedia Oy:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

7. Käyttäjätunnus ja salasana

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Otavamedia Oy:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen tilaajapalvelu@otavamedia.fi. Saatuaan Otavamedia Oy:n kuittauksen ilmoituksestaan asiakkaan vastuu palvelun käytöstä lakkaa. Asiakas voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Asiakkaan oikeudet käyttää palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta asiakkaalle rahana. Otavamedia Oy:llä on oikeus periä asiakkaalta muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus. Otavamedia Oy:llä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Otavamedia Oy ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

8. Henkilötiedot

Asiakkaan tulee antaa Otavamedia Oy:lle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Otavamedia Oy:lle. Otavamedia Oy:llä on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti tietosuojaselosteessa (www.otavamedia.fi/tietosuoja) tarkemmin kuvatuin tavoin. Asiakkaan tiedot tallennetaan Otavamedia Oy:n asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Otavamedia Oy:llä on oikeus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli asiakas on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

9. Tietoturva

Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Otavamedia Oy säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Otavamedia Oy järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Otavamedia Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

10. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakas vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

11. Palvelusta perittävät hinnat

Otavamedia Oy:n tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. Otavamedia Oy voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

12. Asiakkaan palveluun toimittama aineisto

Asiakas antaa Otavamedia Oy:lle oikeuden julkaista Otavamedia Oy:n palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. Otavamedia Oy ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta. Asiakas vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Otavamedialle julkaistavaksi. Otavamedia Oy:llä ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista asiakkaan lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa. Asiakas vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Otavamedia Oy ei sitoudu säilyttämään asiakkaan palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

13. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Otavamedia Oy:lle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Otavamedia Oy ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

14. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Otavamedia Oy:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Otavamedia Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

15. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Otavamedia Oy:n ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Otavamedia Oy on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

16. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Otavamedia Oy:n kirjallista suostumusta. Otavamedia Oy:llä on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Otavamedia Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

18. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.