try{Typekit.load({ async: true });}catch(e){}

Evästeet

1. Evästekäytäntömme

Otavamedia käyttää palveluissaan evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeen tallentamiseen ja käyttöön vaaditaan suostumus sekä informaatiota niiden käytöstä. Voimassa olevan lainsäädännön (Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain) mukaan suostumus voidaan ilmaista käyttäjän selaimen asetuksissa. Käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksiaan. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja.

EU:ssa on valmisteilla uusi sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus, joka korvaa jatkossa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain evästeitä koskevan sääntelyn. Lainsäädäntömenettely EU:ssa on vielä kesken, eikä asetuksen lopullisesta sisällöstä ole vielä varmuutta. Päivitämme evästekäytäntöjämme muuttuvan lainsäädännön mukaisesti

2. Miksi evästeitä käytetään

Otavamedia on mediayhtiö, joka tuottaa ja välittää sisältöjä kohderyhmille. Evästeiden ja laitetunnusten avulla seuraamme ja välitämme muun muassa palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Myös käyttäjän IP- ja verkko-osoite tallentuvat evästeiden avulla.

Evästeet tallentavat tietoa laitteen käytöstä ja käyttötavoista, esimerkiksi käyttäjätunnuksen, valitun käyttökielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Eväste muistaa nämä tiedot eikä käyttäjän tarvitse määrittää niitä aina erikseen verkkopalvelussa käydessään.

Evästietojen avulla Otavamedia voi kehittää palveluitaan yhä parempia ja kehittämään niitä siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kunkin käyttäjän yksilöllisiä tarpeita ja toiveita niin sisällön kuin mainonnan suhteen. Evästeiden avulla on mahdollista luoda yksilöllisiä suosituksia ja tunnistaa kiinnostusalueita. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös yhdistää käyttäjältä muussa yhteydessä saatuihin tietoihin paremman käyttökokemuksen mahdollistamiseksi.

3. Mainosverkostot

Otavamedia kerää tietoja verkkopalveluidensa käyttäjistä. Tämän lisäksi myös kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja evästeiden avulla. Kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi Otavamedian kanssa yhteistyössä olevat mainostajat tai mainosverkostot sekä erilaiset mittauspalveluiden tarjoajat.

Verkkopalveluissamme voi olla käytössä yhteisöliitännäisiä kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää tai Jaa-painikkeita. Tällaiset yhteisöliitännäispainikkeet voivat näkyä palveluissamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan painikkeen lähteestä. Yhteisöliitännäinen palvelussamme tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun, jolloin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä. Yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut kyseiseen palveluun. Yhteisöliitännäisten palvelut voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Kyseiset palvelut eivät luovuta keräämiään tietoja Otavamedialle, ellei käyttäjä ole antanut tähän erikseen suostumustaan.

Verkkopalveluissamme voidaan myös näyttää esimerkiksi paikkakuntakohtaisen sääennuste, joka tulee kolmannen osapuolen palvelusta. Tällöin käyttäjän antamalla suostumuksella  haetaan paikkatieto käyttäjän päätelaitteen sijainnista, jotta voidaan näyttää oikean paikkakunnan säätiedot. Sijaintitietoja määritetään mm. GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden sekä matkapuhelinverkon tukiasemien avulla. Otavamedialla on tietosuoja –asetukset mukaiset sopimukset kolmansien osapuolten kanssa. Huolehdimme siitä, että mainosverkoston osapuolet sitoutuvat asianmukaisiin sopimukseen tietojesi suojelemiseksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

4. Miten evästeitä hallitaan ja poistetaan

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa Otavamedian palveluiden toiminnallisuuteen ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Otavamedian tarjoamia verkkopalveluja.

Otavamedian käyttämät mainosverkostot antavat käyttäjille erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa evästeiden käyttöön kyseisessä mainosverkostossa. Mainonnan kohdentamisen estäminen ei vaikuta näytettyjen mainosten määrään vaan näytettyjen mainosten sisältöön

Lisätietoja eri mainosverkostojen vaikutusmahdollisuuksista ja käytännöistä löydä seuraavien linkkien takaa.

Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä

Microsoftin ehtoihin

Pubmatic ehdot ja evästeasetukset

Selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa