Tietosuojaseloste asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietojen käsittelystä
Otavamedia (y-tunnus 0196807-2) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Otavamedia kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Otavamedia Oy (y-tunnus 0196807-2) ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt [myöhemmin yhdessä ”Otavamedia”].

Osoite Uudenmaankatu 10, 00015 OTAVAMEDIA
Puhelin (09) 15 661

Asiakaspalvelu:

Puhelin (09) 15 6665

Kuluttaja-asiakkaat sähköposti: tietosuoja-asiat@otavamedia.fi

Yritysasiakkaat sähköposti: mainostajantietosuoja@otavamedia.fi

Otavamedia Oy toimii lisäksi yhteisrekisterinpitäjänä osalle käsiteltävistä henkilötiedoista yhdessä Otava-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

2. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja Otavamedia henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria. 

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Otavamedialla on asiakassuhde. 

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Otavamedia pyrkii luomaan uuden asiakassuhteen tai uudistamaan aiemmin päättyneen asiakassuhteen. 

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Otavamedialla on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Otavamedialle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen). 

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Otavamedia käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti): 

 • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi 

Otavamedia voi käyttää henkilötietojasi asiakassuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen. 

 • Tuotteiden ja palveluiden, sekä arpajais- ja kilpailupalkintojen toimittaminen 

Otavamedia voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palveluitamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Otavamedian ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen. 

Mikäli osallistut markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin (kuten lehtien omat arpajaiset ja kilpailut), voimme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi palkintojen valitsemiseen ja toimittamiseen liittyen.  

 • Asiakasviestintä 

Otavamedia voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista. 

 • Suoramarkkinointi 

Otavamedia tekee markkinointia sekä asiakasrekisteriin rekisteröidyille asiakkaille että markkinointirekisteriin rekisteröidyille potentiaalisille asiakkaille.   

Otavamedia voi käyttää tilauksen tai muun oston yhteydessä asiakkaalta saatuja yhteystietoja samankaltaisten tuotteiden ja palveluiden sähköiseen suoramarkkinointiin ja asiakasviestintään ilman erikseen kysyttävää suostumusta. Voit aina kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän lähettämisen kussakin viestissä olevan kieltolinkin kautta tai yhteydenotolla asiakaspalveluumme.   

Markkinointirekisteri sisältää kokonaan uusien, potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja sekä Otavamedialla aiemmin asiakkaana olleiden henkilöiden henkilötietoja. Kun asiakkaan viimeisimmän tilauksen päättymisvuodesta on kulunut 9 vuotta, poistaa Otavamedia entisiä tilauksia koskevia tietoja ja siirtää markkinoinnin kannalta relevantit, suppeammat tiedot asiakasrekisteristä markkinointirekisteriin. Siirron edellytyksenä on, että Otavamedia pystyy varmistumaan yhteystietojen päivityspalvelun avulla rekisteröidyn ajantasaisista yhteystiedoista. Lisäksi Otavamedialla on ikään liittyviä rajoituksia, joiden pohjalta kaikkia entisiä asiakkaita ei siirretä markkinointirekisteriin, vaan tiedot poistetaan yllä mainitun ajan päättymisen jälkeen.

Otavamedia Oy ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään suoramarkkinoinnin suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

Verkkomarkkinointi

Voimme yhdistää ilmoittamiasi henkilötietoja ja asiakkuutesi perusteella sinusta kertyneitä henkilötietoja digitaalisten palveluidemme käytöstä kertyviin tietoihisi. Mikäli esimerkiksi lähetämme sähköpostiisi markkinointiviestin, jossa on yksilöllinen linkki, voimme käsitellä tietoa siitä, klikkasitko linkkiä vai et, ja klikkauksen jälkeisiä toimenpiteitäsi verkkopalveluissamme. Tällainen henkilötietojesi käsittely auttaa meitä kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme vielä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaavaksi, ja mahdollistamaan sinulle vielä kiinnostavamman etutarjoaman. Informaatiota edellä selostettuun käsittelyyn liittyvästä kielto-oikeudesta löytyy tämän selosteen kohdasta “10 Miten voit käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi” ja kohdasta 12 ”Evästeet”.  

Otavamedia Oy ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään verkkomarkkinoinnin suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

Otavamedia tarjoaa yritysasiakkailleen erilaisia markkinointiin liittyviä palveluja, kuten myy mediatilaa verkkosivuillaan toteutettavaan kohdennettuun mainontaan sekä tuottaa yritysasiakkailleen erilaisia mainonannan kohderyhmiä. Henkilötietojasi voidaan käsitellä tällaisissa yhteyksissä myös Otavamedian yritysasiakkaiden markkinointitarkoituksia varten.  

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 

Otavamedia voi käyttää henkilötietojasi tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi lehtien sisällön kehittämiseen siltä pohjalta, minkä ikäisiä tilaajat ja verkkopalveluiden käyttäjät ovat ja millaista sisältöä eri ikäryhmät ovat kiinnostuneita kuluttamaan, sekä markkinoinnin sisällön ja kohdistamisen kehittämiseen.  

 • Tunnistettujen verkkosivukävijöiden tietojen käsittely ja yhdistäminen 

Otavamedialla on erilaisia tapoja tunnistaa sen verkkopalveluissa ja sovelluksissa vieraileva kävijä. Tunnistaminen voi tapahtua esimerkiksi Otavamedia-tilille kirjautumisen myötä, suoramarkkinointisähköpostiviestissä tai uutiskirjeessä olevan yksilöllisen linkin klikkaamisen kautta. 

Otavamedia-tili syntyy, kun rekisteröity itse luo Otavamedian verkkopalvelussa ollessaan itselleen tilin. Lisäksi Otavamedia luo rekisteröidylle Otavamedia-tilin, kun asiakas ensimmäisen kerran tilaa verkossa Otavamedian digituotteita tai palveluita, eikä hän ole itse sitä ennen luonut Otavamedia-tiliä. Otavamedia käsittelee tietoja käyttöoikeuden varmentamiseksi tunnistautumista edellyttäviin Otavamedian sisältöihin ja palveluihin, sekä tilin hallinnointiin. 

Tietojen käsittelyllä helpotetaan Otavamedian eri palveluihin kirjautumista hyödyntämällä evästeteknologiaa, jonka avulla rekisteröidyllä on mahdollisuus kirjautua muihin Otavamedian palveluihin ilman kirjautumistunnusten uudelleenkirjoittamista.  

Kun Otavamedia voi tunnistaa rekisteröidyn, voidaan tunnistus tehdä Otavamedian eri verkkopalveluissa ja sovelluksissa, sekä yhdistää niistä kertyviä tietoja rekisteröidyn asiakastietoihin, kuten tilaustietoihin. Näin Otavamedia voi esimerkiksi kohdentaa mainontaa rekisteröidylle tilaushistoriaan perustuen. Omien tietojen yhdistämisen voi kieltää ottamalla yhteyden asiakaspalveluun. 

Tunnistettuhin verkkosivukävijöihin Otavamedia-tilin liittyvä digitaalinen tunniste mahdollistaa samalle käyttäjille kuuluvien eri laitteiden tunnistamisen, ja niiden tietojen yhdistämisen sekä käytön sisällön, palveluiden ja tarjoaman personointiin ja tuotekehitykseen. Otavamedian verkkopalveluita ja sovelluksia voidaan personoida rekisteröityjen joukolle mahdollisimman kiinnostavaksi ja sopivaksi pohjautuen rekisteröidyistä käsiteltäviin henkilötietoihin sekä tilastomallinnukseen. Personointi voi ilmetä esimerkiksi siten, että verkkopalvelu suosittelee rekisteröityjen joukolle tietynsisältöisiä artikkeleita luettavaksi joukkoon kuuluvien aiemmin lukemien artikkelien jälkeen. Suositukset voivat perustua myös rekisteröidyn päätelaitteen likimääräiseen sijaintitietoon, mikäli rekisteröity on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen suostumuksensa evästesuostumuksessa. Tällöin verkkopalvelu tai sovellus voi suositella rekisteröidylle paikallisesti kiinnostavia sisältöjä. Mikäli rekisteröity sallii Otavamedian mahdolliset sovellusten ilmoitukset, myös ne voivat sisältää personoituja suosituksia. 

Otavamedia Oy ja sen konserniyhtiöt käsittelevät tunnistettujen verkkosivukävijöiden rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään verkkopalveluidensa, viestintänsä ja markkinointinsa sekä mainonnan mittaamisen suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

Otavamedia voi käsitellä tietoja kohdennetun mainonnan ja mainonnan mittaamisen toteuttamiseksi sekä Otavamedian omien ja sen konserniyhtiöiden, että sen mainostaja-asiakkaiden mainosten osalta. Mainostajat ostavat Otavamedian verkkopalveluista mainostilaa perustuen siihen, millaisia ja miten paljon käyttäjiä Otavamedien eri verkkopalveluissa on. Otavamedian verkkopalveluissa voidaan myös näyttää mainoksia mainostaja-asiakkaiden omille kohderyhmille.  

Otavamedia käsittelee tietoja myös yksilöllisen asiakaskokemuksen ja Otavamedian verkkopalveluiden ja sovellusten käytettävyyden parantamiseksi täydentämällä rekisteröidyltä kysyttyjä tietoja verkkokyselyillä tai muista luotettavista lähteistä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat: 

 1. a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten; 
 1. b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi; 
 1. c) käsittely on tarpeen Otavamedian lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja 
 1. f) käsittely on tarpeen Otavamedian tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, oikeutettu etu syntyy esimerkiksi asiakkaan ja yrityksen asiakassuhteen johdosta sekä oikeudesta harjoittaa myynninedistämistoimintaa. 

Otavamedia käsittelee tietojasi voimassa olevan sopimuksen perusteella (esim. lehtitilaus, uutiskirjetilaus, verkkokauppaostoksen toteuttaminen, Otavamedia-tilin tai keskustelupalstatilin perustaminen taikka digitaalisen palvelun toteuttaminen). Tuotteiden ja palveluiden tilaamisesta syntyy tilaussopimus. Kun sopimussuhteeseen perustuva asiakkuus on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Otavamedian harjoittamaan liiketoimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella. 

Otavamedialla on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin.  

Otavamedia voi oikeutetun edun  perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja kohdennettua verkkomainontaa antamiasi yhteystietoja sekä digitaalisten palveluidemme käyttötietojasi hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin. Edellä kuvatut oikeutetut edut voivat kuulua myös Otavamedian konserniyhtiöille ja yhteistyökumppaneille, eli Otavamedia voi muun muassa luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille näiden suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli tietojen käsittely niitä vastaanottavan markkinoijan toimesta ei ole ristiriidassa tässä tietosuojaselosteessa informoitujen käyttötarkoitusten kanssa. 

Otavamedia Oy ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään niiden oikeutettujen etujen perusteella. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

Muita Otavamedian oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen. 

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Otavamedia pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn. 

Otavamedia voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella. 

4. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Otavamedian keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia (kaikkia tietotyyppejä ei kerätä kaikista rekisteröidyistä, eli tietomäärä riippuu kunkin kohdalla tarvituista tiedoista): 

4.1 Perustiedot kaikista rekisteröidyistä 

 • etu- ja sukunimi 
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot) 
 • sukupuoli 
 • palvelukieli 
 • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Otavamedian toimintaan liittyvissä työtehtävissä 
 • sähköisen suoramarkkinoinnin suostumustieto, puhelinmarkkinoinnin ja painetun suoramarkkinoinnin kieltotiedot 
 • Otavamedian digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot 
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot 
 • rekisteröidylle kohdistettu markkinointi ja viestintä, mukaan lukien suoramarkkinointiyhteydenotot, markkinointiarpajaiset ja -kilpailut, sekä niihin liittyvä toiminta, kuten markkinointiin ja viestintään reagointitavat sekä arpajais- ja kilpailuvastaukset (arpajais- ja kilpailuosallistumistiedot hävitetään 3 kk arvonnan toteuttamisen jälkeen taikka verolainsäädännön määräaikaedellytysten täytyttyä) 
 • asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut 
 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet ja/tai hänen toiminnastaan johdetut kiinnostus- / profiilitiedot 
 • rekisteröidyn ilmoittamat suostumukset ja kiellot 

4.2 Otavamedian tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot 

 • Otavamedian yritysasiakkaan nimi eli sen Otavamedian asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin 
 • asiakassuhteen, tilaussopimuksen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa 
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö 
 • asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot 
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet 

4.3 Otavamedian tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot 

 • ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti) 
 • syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä edellyttää 
 • olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta 
 • matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun esim. laivayhtiö sitä edellyttää 

4.4 Otavamedian verkkopalveluiden käyttäjien ja tilinhaltijoiden tunnistetiedot 

 • tilin kirjautumistunnukset taikka Google- / Facebook-kirjautumiseen liittyvät Digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot tiedot 
 • muu yksilöivä asiakas- / kävijätunnus 
 • kirjautumista edellyttävien toimintojen käyttötiedot, kuten mm. digitaalisten tuotteiden tilaus- ja käyttötiedot, erilaisten asiakasetujen käyttötiedot sekä kysely- ja muut kampanjavastaukset 
 • internetsivu, jolta rekisteröity siirtyi Otavamedian verkkopalveluun, rekisteröidyn laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, istuntotunniste, istunnon kesto ja aloitus- sekä päättymisajat, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä 

4.5 Otavamedian sidosryhmiin kuuluvien rekisteröityjen tiedot 

 • tiedot palkoista, palkkioista, kulukorvauksista ja muista mahdollisista rahallisista suorituksista
 • henkilötunnus
 • tiedot arvonlisäverovelvollisuus- ja ennakkoperintärekisterissä olemisesta 

4.6 Otavamedian tutkimuspaneeleihin kuuluvien rekisteröityjen tiedot

 • tutkimuspaneeliin liittymis- ja eroamisajankohta 
 • tutkimustoiminnassa tarvittavat taustatiedot (esim. perhetiedot, mediakulutustottumukset) 
 • tiedot rekisteröidylle kohdistetuista tutkimuksista 
 • tiedot tutkimusvastauksista, mikäli vastaukset ovat yhdistettävissä rekisteröityyn 

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta saatua tietoa. 

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Otavamedia saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, Postilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Otavamedia saa henkilötietoja yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista myös näiden kollegoilta eli esimerkiksi mediamyyjä saa asiakasyrityksen mediapäättäjien yhteystietoja ja median käyttöön liittyviä tietoja. Otavamedia saa lehtien tilaustietoja myös lehtiä myyviltä kumppaneiltaan. 

Otavamedia Oy ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään, jonne saamme henkilötietojasi osittain myös Otavamedia Oy:n konserniyhtiöiltä. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

6. Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Erityisesti voimme analysoida tai ennakoida piirteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiisi, kiinnostuksen kohteisiisi ja käyttäytymiseesi. Voimme yhdistellä meille antamiesi henkilötietojen sekä Otavamedian verkkopalveluiden ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöä koskevia tietojasi. Näin toimimalla pystymme kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveita ja tarpeita vastaaviksi sekä kohdentamaan markkinointia mahdollisimman kiinnostavalla tavalla. 

Otavamedia Oy ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään profiloinnin suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

Otavamedia ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan merkittäviä vaikutuksia. Profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti tarjonnan personointina ja mainonnan kohdentamisena valitulle kohderyhmälle. 

7. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Otavamedialle tärkeää. Tietoturvasta huolehditaan henkilötietoja käsiteltäessä, kun Otavamedia itse käsittelee tietoja ja kun kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja alla kerrotun mukaisesti. 

Otavamedia ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (kaikki suomalaisia yrityksiä) voivat siirtää ja käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja Otava-konsernin sisällä yhtiörajojen yli tietosuojalainsäädännön konsernisäännösten perusteella.

Otavamedia Oy ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja erityisessä yhteisrekisterissään. Yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy lisäinformaatiota täältä.

Otavamedia ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi Otava-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita. 

Otavamedia jakaa henkilötietojasi Otavamedian puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille eli henkilötietojen käsittelijöille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta sekä markkinointi. Henkilötietojen käsittelijät saavat käsitellä tietoja vain Otavamedian lukuun, ei omiin itsenäisiin tarkoituksiinsa. 

Otavamedia voi jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista. Se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille. 

Otavamedia voi jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Otavamedian tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa. 

Otavamedia voi jakaa Otavamedian tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille. 

Otavamedian asiakastilin käyttäjäksi voi rekisteröityä sähköpostiosoitteen lisäksi Google- ja Facebook-tunnuksia käyttäen. Mikäli rekisteröity valitsee tunnistautumistavaksi Google- tai Facebook-tunnuksensa, käsittelevät myös nämä palvelut henkilötietojasi niiden tietosuojainformaatioissa tarkemmin kuvatulla tavalla (Google, Facebook).  

Kun käytät ”Kirjaudu Google-tilillä” ominaisuutta kirjautuaksesi Otavamedian tilillesi, Google jakaa Otavamedialle Google-tilisi nimen ja sähköpostiosoitteen. Mikäli sallit Google-tilisi asetuksissa Googlelle pääsyn Otavamedian tiliisi, dataa jaetaan kyseiseltä tililtä Googlelle. Osa Facebook-tilisi tiedoista kuuluvat julkiseen profiiliisi tai ovat tietoja, jotka olet asettanut julkisiksi. Otavamedia voi käsitellä kyseisiä julkisia tietoja käyttäessäsi Facebook-kirjautumistapaa. Lisäksi Otavamedia voi käsitellä sellaisia ei-julkisia Facebook-tilisi tietoja, jotka päätät jakaa Otavamedialle käyttäessäsi kirjautumiseen Facebook-tiliäsi. Google- ja Facebook-tiliesi yksityisyysasetuksissa voit tehdä valintoja tietojen jakamiseen liittyen.  

Rekisteröity voi tehdä Otavamedialle henkilötietojensa luovutuskiellon ottamalla yhteyttä Otavamedian asiakaspalveluun. 

Otavamedia saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Otavamedia saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä. 

Henkilötietojesi suojaaminen on Otavamedialle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

 

8. Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli siirrämme henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö Otavamediaa suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten. 

Euroopan komissio on päättänyt, että Yhdysvalloissa on riittävä tietosuojan taso, joka mahdollistaa henkilötietojen siirron eurooppalaisilta yrityksiltä Yhdysvalloissa toimiville yrityksille. Tämä päätös perustuu arvioon, että Yhdysvallat noudattaa tiettyjä tietosuojastandardeja (DFP). Otavamedia voi siirtää tietoja sertifioiduille yhdysvaltalaisille yrityksille, kuten Googlelle, koska ne sitoutuvat noudattamaan sovittuja tietosuojatoimia.

Otavamedia saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Otavamedia saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Otavamedia varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista. 

9. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Joidenkin tietojen säilytysajat määräytyvät laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. 

Erilaisten tietojen säilytysajat vaihtelevat siten käyttötarkoitusten mukaisesti. Tutkimustietoja säilytämme esimerkiksi 2 kuukautta, jonka jälkeen henkilötiedot muutetaan nimettömiksi (anonymisointi). Kirjanpitoaineistoa säilytämme 6 vuotta. Lehtien tilaustietoja, sinulle kohdennettujen tarjousten tietoja ja ilmoittamiasi kiinnostustietoja säilytetään tilauksen päättymisen jälkeen 9 vuotta. 

Kun asiakkaan viimeisimmän tilauksen päättymisvuodesta on kulunut 9 vuotta, poistaa  Otavamedia asiakassuhdetta koskevia tietoja ja siirtää markkinoinnin kannalta relevantit, suppeammat tiedot asiakasrekisteristä markkinointirekisteriin. Siirron edellytyksenä on, että  Otavamedia pystyy varmistumaan yhteystietojen päivityspalvelun avulla rekisteröidyn ajantasaisista yhteystiedoista.  

Lisäksi  Otavamedialla on ikään liittyviä rajoituksia, joiden pohjalta kaikkia entisiä asiakkaita ei siirretä markkinointirekisteriin, vaan tiedot poistetaan yllä mainitun ajan päättymisen jälkeen.  

10. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä oikeuksia ja kanavia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Voit olla yhteydessä meihin: 

Asiakaspalvelu 

 • Puhelin: (09) 15 6665 
 • Otavamedia.fi sivuston chat- palvelu 
 • Sähköposti kuluttaja-asiakkaat: tietosuoja-asiat@otavamedia.fi 
 • Kirjeposti: Firdonkatu 2 T 151, 00015 OTAVAMEDIA 

Sähköpostitse voit esittää pyynnön osoitteeseen tietosuoja-asiat@otavamedia.fi lähetettävällä viestillä. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity sekä henkilötietojesi osalta (koko nimi, täydellinen osoite sekä mahdollisesti asiakastietoihisi antamasi yhteystiedot puhelin ja/tai sähköpostiosoite), että pyydettävän asian osalta. Otamme tarvittaessa yhteyttä lisäkysymyksin tai ilmoittaaksemme, ettemme pysty toteuttamaan pyyntöäsi.  Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat: 

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Saat pääsyn omiin tietoihisi rekisteröitymisen jälkeen osoitteessa Otavamedia.fi/kirjaudu. Muutoin voit käyttää oikeuttasi olemalla yhteydessä kohdassa 1 annettuihin Otavamedian asiakaspalvelun yhteystietoihin. Asianmukaisen tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty. 

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön. 

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli tilauksia ei ole voimassa tai rekisteröidyllä ei ole avoimia laskuja. 

Huomioithan, että henkilötietojen poiston yhteydessä poistuu rekisteristämme mahdollinen suoramarkkinointikieltosi, emmekä voi kieltoa enää noudattaa, jos rekisteröidyt tai tilaat uudestaan. Mikäli tavoitteesi on lopettaa markkinointiyhteydenotot, suosittelemme tekemään poistopyynnön sijaan suoramarkkinointikiellon.   

d) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Otavamedia käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaan lukien oikeus kieltää Otavamediaa käyttämästä markkinointitarkoituksiin rekisteröidyn itsestään antamien tietojen ja tilaustietojen sekä Otavamedian digitaalisten palveluiden käyttöä koskevientietojen yhdistelmää. Kiellon voi toteuttaa ottamalla yhteyttä Otavamedian asiakaspalveluun. 

e) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Otavamedialle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

f) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Esimerkkinä annetusta suostumuksesta on sähköpostimarkkinointi lupa, jonka voi peruuttaa 

g) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Otavamedian välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi. 

 

11. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta Otavamedia voi täyttää ostamaasi tai tilaamaasi tuotteeseen tai palveluun liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Otavamedian saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. 

12. Evästeet?

Otavamedia käyttää palveluissaan evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeillä ja vastaavilla tekniikoilla mahdollistetaan nykyaikaisille verkkosivuille tyypillisiä toiminnollisuuksia, kuten sisäänkirjautuminen, ulkoasuvalinnat, verkkokauppojen ostoskoritoiminteet ja verkkomainonta.  

Evästeisiin tallennetaan tietoja sivuston käytön aikana ja käyttökertojen välillä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja.  

Sähköistä viestintää koskeva lainsäädäntö edellyttää tietyissä tilanteissa suostumuksen pyytämistä evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamiselle ja käytölle. Käyttäjän suostumusta ei kuitenkaan edellytetä niin kutsuttujen välttämättömien evästeiden asettamiseksi.  

Kysymme sinulta erillisen suostumuksen erilaisten ei-välttämättömien evästeiden käyttöön. Voit myös kieltää evästeiden asettamisen jokaisen verkkosivujemme alaosan ”Evästeasetukset” kohdasta. Kävijää ei voida normaalisti tunnistaa pelkkien yksittäisten evästeiden perusteella. Tarkempi kuvaus käyttämistämme evästeistä ja suostumuksesta sekä evästeiden käytön kieltämisestä on Evästeasetukset.  

Suomen yleisömittaustoimija FIAM tuottaa Suomen viralliset digitaalisten yleisöjen luvut eri sivustoista ja sovelluksista. Seuraamme Otavamedian verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten kävijämääriä FIAM:n yleisömittauksen avulla, tarkemmat lisätiedot: https://fiam.fi/ 

Tätä tarkoitusta varten keräämme suostumuksellasi verkkopalveluidemme ja mobiilisovellustemme käyttöä koskevia tietoja, kuten: sivusto, jolta käyttäjä on siirtynyt palveluumme, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen tunniste (user agent), IP-osoite sekä istunnon kestoaika.   

Muodostamme evästeillä kerätyn tiedon avulla  tilastoja sivustoista, joilta käyttäjä on siirtynyt palveluumme. Lähetämme myös yleisömittaustoimijalle anonyymin IP-osoitteen.   

Mikäli et anna suostumustasi edellä kuvattujen tietojen keräämiseen, henkilöivät tunnisteet poistetaan kävijämäärätilastointiin kerättävästä mittausdatasta.  

Luokittelemme anonyymin liikenteen analyysin välttämättömäksi sivuston tehokkuuden määrittämiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, ja siksi evästeitä ei voi estää tämän anonyymin analyysin osalta. 

13. Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva konserni. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta. 

14. Miten teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Yhteenveto muutoksista 22.08.2023 

Kohta 8 Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle 

Euroopan komissio hyväksyi tietosuojaneuvoston helmikuussa 2023 antaman lausunnon jälkeen tärkeän päätöksen, jonka perusteella henkilötietoja voidaan nyt siirtää vapaasti ja turvallisesti Euroopan talousalueelta Yhdysvaltoihin ilman muita ehtoja. Olemme lisänneet edellisen perusteella tätä muutosta koskevan osuuden: 

”Euroopan komissio on päättänyt, että Yhdysvalloissa on riittävä tietosuojan taso, joka mahdollistaa henkilötietojen siirron eurooppalaisilta yrityksiltä Yhdysvalloissa toimiville yrityksille. Tämä päätös perustuu arvioon, että Yhdysvallat noudattaa tiettyjä tietosuojastandardeja (DFP). Otavamedia voi siirtää tietoja sertifioiduille yhdysvaltalaisille yrityksille, kuten Googlelle, koska ne sitoutuvat noudattamaan sovittuja tietosuojatoimia.” 

Yhteenveto muutoksista 17.08.2023  

Kohta 1 Rekisterinpitäjä 

Otavamedia Oy toimii lisäksi yhteisrekisterinpitäjänä osalle käsiteltävistä henkilötiedoista yhdessä Otava-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Aikaisempaa informaatiota on täydennetty ja luotu erillinen kuvaus Yhteisrekisterinpitäjyydestä,   johon tässä linkki [https://otavamedia.fi/tietosuoja-yhteisrekisteri/] 

Yhteenveto muutoksista 30.01.2023 

Kohta 3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla? 

Kappaleet ”Verkkomarkkinointi” ja ”Tunnistettujen verkkosivukävijöiden tietojen käsittely ja yhdistäminen” 

 • Olemme täydentäneet informaatiota siitä miten käytämme ja yhdistämme digitaalisten palveluiden käytöstä syntynyttä tietoa.  

Kohta 7. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi? 

 • Olemme lisänneet vaihtoehdon käyttää Google ja Facebook tilejä Otavamedian tilin kirjautumisessa ja informoineet siitä, mitä tilien tietoja jaamme ja vastaanotamme. 

Yhteenveto muutoksista 20.11.2021  

Kohta 3 Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?  

 •  Tuotteiden ja palveluiden, sekä arpajais- ja kilpailupalkintojen toimittaminen 

Mikäli osallistut markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin (kuten lehtien toimitusten omat arpajaiset ja kilpailut), voimme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi palkintojen valitsemiseen ja toimittamiseen liittyen.  

 •  Markkinointi 

Otavamedia tekee markkinointia sekä asiakasrekisteriin rekisteröidyille asiakkaille että markkinointirekisteriin rekisteröidyille potentiaalisille asiakkaille. Markkinointirekisteri sisältää kokonaan uusien, potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja sekä Otavamedialla aiemmin asiakkaana olleiden henkilöiden henkilötietoja.  

Otavamedia voi käyttää tilauksen tai muun oston yhteydessä asiakkaalta saatuja yhteystietoja samankaltaisten tuotteiden ja palveluiden sähköiseen suoramarkkinointiin ja asiakasviestintään ilman erikseen kysyttävää suostumusta.   

Kappale 10. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?  

Olemme yksinkertaistaneet oikeuksien käyttöä siten, että tietojen tarkistamisen tai poiston osalta emme edellytä allekirjoitettua lomaketta. Oikeuspyynnön voi lomakkeen lisäksi lähettää sähköpostitse edellyttäen, että pyyntö on riittävällä tavalla yksilöity sekä henkilötietojesi osalta että oikeuspyynnön osalta.  

Kohta 12 Evästeet  

Olemme tarkentaneet evästeiden käyttöä FIAM yleisömittauksen osalta.   

Yhteenveto muutoksista 18.06.2020: 

Kohta 3 Markkinointi 

Olemme tarkentaneet digitaalisten palvelujen käytöstä syntyneiden tietojen yhdistämistä henkilötietoihin oikeutettuun etuun perustuen. 

Kohta 10. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi? 

 1. e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Olemme lisänneet mahdollisuuden vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten kun yhdistämme rekisteröidyn itsestään antamia tietoja, tilaustietoja sekä Otavamedian digitaalisten palveluiden käyttöä koskevia tietoja. Kiellon voi toteuttaa ottamalla yhteyttä Otavamedian asiakaspalveluun 

Kohta 12 evästeet 

Olemme päivittäneet evästekäytäntöjemme kuvauksia vastaamaan tarkemmin käytössä olevaa  evästeiden suostumuksenhallintaa Voit tutustua tarkemmin evästekäytäntöömme täältä. 

15. Yhteydenotto Otavamediaan?

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Otavamedian asiakaspalveluun. Voit lähettää yhteydenottosi sähköpostitse tietosuoja-asiat@otavamedia.fi (kuluttaja-asiakkaat) tai mainostajantietosuoja@otavamedia.fi (yritysasiakkaat), kirjeitse Firdonkatu 2 T 151, 00015 OTAVAMEDIA tai puhelimitse (09) 15 6665. 

Otavamedia Oy ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt on lueteltu seuraavassa https://otavakonserni.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/ 

16. Tietosuojaseloste natiivimarkkinoinnin yritysasiakkaille

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on se yritys, kenen tuotteista ja palveluista tässä kampanjassa on kyse. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot löytyvät kyseisen yrityksen verkkosivuilta.


Mitä
tarkoitamme eri termeillä?

”Rekisteröidyllä” tarkoitamme sitä ihmistä, kenen henkilötietoja Rekisterinpitäjä henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla.

”Henkilötiedoilla” tarkoitamme kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”Rekisteröity”) liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.


Mihin
tarkoituksiin käsittelemme Henkilötietojasi?

Käsittelemme Rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

 • tuotteiden ja palvelujen toimittaminen

Voimme käyttää Henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi, mikäli osallistut jonkin tuotteemme tai palvelumme testaamiseen, taikka voitat testauksen, arvonnan tai kilpailun seurauksena meiltä tuotteita tai palveluita.

 • markkinointi

Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Voimme käyttää Henkilötietojasi tarjontamme räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten kohdistaa verkkomainontaa niille Rekisteröidyille, jotka ovat vierailleet verkkosivuillamme.

 • tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Voimme käyttää Henkilötietojasi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen, esimerkiksi tuote- ja palveluvalikoimamme parantamiseen enemmän kiinnostavaksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 1. olet antanut suostumuksesi Henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa sinä olet osapuolena; ja
 3. käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Meillä on liiketoimintamme harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja voimme oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä yhteystietojasi hyödyntäen, mukaan lukien Henkilötietojen käsittely kohderyhmien muodostamiseksi.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voimme pyytää suostumustasi muunlaiseen Henkilötietojen käsittelyyn.


Mitä
tietotyyppejä voimme käsitellä?

Käsittelemämme Henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • sukupuoli
 • ikä
 • siviilisääty tai muu kotitalouteen liittyvä tieto
 • Rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja vastaukset tuotteita ja palveluita koskeviin kysymyksiin
 • Rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • suoramarkkinointivalinnat
 • Rekisterinpitäjän digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot
 • tiedot Rekisteröidyn päätelaitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähetetyistä evästeistä ja muista vastaavista toiminnoista ja niiden avulla kerätystä datasta, mikäli henkilö on tunnistettavissa näiden tietojen perusteella
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

Erilaisissa testauskampanjoissa emme pääsääntöisesti käsittele Rekisteröityjen Henkilötietoja tunnistettavassa muodossa siten, että saisimme kysymyksiin annetut vastaukset yhdistettynä vastaajan nimeen. Yhteistyökumppanimme Otavamedia Oy toteuttaa kampanjaan liittyvän kyselyn ja toimittaa käyttöömme anonymisoidut vastauskoosteet. Mikäli kampanja edellyttää tuotteiden tai palveluiden toimittamista Rekisteröidyille, toimittaa Otavamedia Oy tarvittaessa yhteystiedot meille erillään anonymisoiduista vastauskoosteista. Mikäli testauskampanjoiden vastaukset käsitellään tunnistettavassa muodossa yhdessä Henkilötietojesi kanssa, kerrotaan siitä selkeästi ennen osallistumisesi aloittamista.


Mistä
lähteistä keräämme Henkilötietojasi?

Keräämme Henkilötietosi sinulta testaus- tai markkinointikampanjan aikana. Lisäksi voimme saada Henkilötietojasi niistä laitteista ja ohjelmistoista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Henkilötietojen keräämisen voi käytännössä toteuttaa puolestamme yhteistyökumppanimme Otavamedia Oy sekä sen alihankkijat.


Kenelle
voimme jakaa Henkilötietojasi?

Emme anna, myy tai muuten paljasta Henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Jaamme Henkilötietojasi meille palveluita suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi ohjelmistopalvelut, asiakaspalvelu, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen sekä postituspalvelut. Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää, minkä vuoksi emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sovittujen palvelujen tarjoamiseen, ja edellytämme osapuolilta Henkilötietojesi suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Saatamme jakaa Henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa yhdessä hallinnoimme ja toteutamme yhteisiä projekteja, kuten yhteisiä kampanjoita.


Siirrämmekö
Henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?

Pääsääntöisesti Henkilötietojesi käsittely tapahtuu EU-alueella. Saatamme digitaalisia palveluita tarjotessamme käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Saatamme siten siirtää Henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

Näissä tapauksissa varmistamme, että Henkilötietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että Henkilötietosi suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja käsittelijäsopimuksia taikka USA:n osalta hyödyntämällä Privacy Shield -järjestelmää, ja edellyttämällä Henkilötietojen vastaanottajalta asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.


Kuinka
kauan käsittelemme Henkilötietojasi?

Käsittelemme Henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen tarkoittamassa kampanjarekisterissämme enintään 6 kuukauden ajan kampanjan päättymisajasta. Mikäli kampanjaan osallistuminen johtaa asiakassuhteen syntymiseen, jatkuu Henkilötietojesi käsittely asiakasrekisterissämme sitä koskevien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.


Onko
sinun välttämätöntä antaa Henkilötietojasi meille?

Jotta voimme toimittaa sinulle testaustuotteen / -palvelun taikka voittamasi palkinnon, on meidän käsiteltävä sinua koskevia Henkilötietoja.


Miten
voit käyttää Henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

 Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa Henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä Rekisterinpitäjän asiakaspalveluun oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat (oikeuksien laajuus riippuu siitä, mihin käsittelyperusteeseen henkilötietojesi käsittely pohjautuu eli kaikki alla olevat oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa käytettävissäsi):

 1. Oikeus saada pääsy Henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin Henkilötiedoista, joita sinusta on kerätty.
 2. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat Henkilötiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
 3. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi Henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:a. Henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
  b. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  c. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat Henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
  d. Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
  e. Henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
  f. Henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.


Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. 
Voit pyytää meitä rajoittamaan Henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

1. kiistät meillä olevien Henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
3. emme enää tarvitse kyseisiä Henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
4. olet vastustanut Henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.


Oikeus vastustaa sinua koskevien Henkilötietojen käsittelyä.
Mikäli käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien Henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa Henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.


Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen.
Jos Henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille itsestäsi toimittamat Henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle Rekisterinpitäjälle.


Oikeus peruuttaa suostumus.
Mikäli kaikkia tai osaa Henkilötiedoistasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Mikäli mahdollista erimielisyyttä Henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja meidän välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.


Minkä
maan lainsäädäntöä Henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Tämä kampanja toteutetaan Suomessa, kohderyhmänä suomalaiset. Tämän tietosuojaselosteen kattamiin henkilörekistereihin ja niihin sisältyvien Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.


Miten
voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteemme sisältöön säännöllisesti.

Jos alamme käsitellä Henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon Henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.